Z znanjem in izkušnjami Vam bomo skušali strošek računovodstva spremeniti v naložbo.

javernik

Pri nas ne poznamo nepričakovanih računov, ne delamo poračunov za nazaj, ki bi Vas spravljali v slabo voljo.

Mesečno ceno naših storitev določimo na začetku sodelovanja na podlagi danih podatkov in slednja ostane nespremenjena do novega dogovora. Ceno spremenimo samo ob pomembni spremembi v poslovanju z dogovorom in za naprej.

Razlogi za sodelovanje z nami:

 • Na računovodstvo znamo gledati iz podjetniškega zornega kota
 • Z znanjem in izkušnjami vam bomo prihranili čas in denar
 • Strogo varovanje poslovnih skrivnosti
 • Veliko nam pomenijo dobri poslovni običaji,
 • Zanesljivost, prijaznost
 • Konkurenčne cene

Imamo tudi potrdilo, da upravljamo dejavnost v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev:

javernik
ugodnosti

V primeru, da se odločite za naš računovodski servis. Vam nudimo:

 • Brezplačen vnos otvoritvenih stanj:
  • Odprte postavke kupcev in dobaviteljev,
  • Register osnovnih sredstev,
  • Ter vzpostavitev stanja ob prevzemu.
 • ter Eno uro brezplačnega svetovanja!

Za povpraševanje nam lahko pošljete obrazec, mi pa vam bomo v najkrajšem možnem času izdelali ponudbo.

Ponudba za vas ni obvezujoča, zaupne podatke pa bomo uporabili izključno za izdelavo ponudbe.

Naše storitve:

poslovanje

Poslovanje s tujino

Imamo veliko izkušenj z izdelavo mesečnih poročil za matična podjetja v tujini. Po njihovih navodilih sestavljamo obračune. Obvladamo aktivno nemščino ter pasivno angleščino.

promet

Plačilni promet

Na podlagi dogovora s strankami izvajamo plačilni promet za domače partnerje, prav tako izvajamo plačilni promet za tujino. pri različnih Bankah (NKBM, NLB, SKB, PROBANKA, POŠTNA BANKA) Naša prednost je tudi priprava datotek za avtomatični uvoz plačilnih nalogov v bankanet pri strankah, ki s pripravo in vnosom podatkov nima nobenega dodatnega dela.

poročila

Izdelava poročil

Strankam svetujemo pri odpiranju podjetja ter jih usmerjamo pri začetnem zagonu podjetja, kjer naše stranke potrebujejo tudi največ informacij. Nudimo brezplačno svetovalno uro.

Na enostaven in zanimiv način predstavimo delovanje podjetij ter jim predstavimo razlike med s.p. in d.o.o. Stranke spremljamo pri poslovanju ter jim po zaključku tromesečja oz. po dogovoru predložimo rezultate poslovanja in jih pripravimo na zaključek poslovnega leta.

Sprotno Obveščamo tudi o novostih. Naša nova storitev obsega tudi svetovanje pri izterjavi neplačanih terjatev (iop, opomini, vložitev zahtevka za izvšbo…)

svetovanje

Davčno svetovanje

Med letom za stranke nudimo izdelavo poročil za potrebe najetja raznih posojil, leasingov ter tudi pregledov poslovanja. Najbolj pomemben pa je seveda končni izdelek računovodskega servisa to je izdelava zaključnih poročil - bilanc stanja, izkaza poslovnega izida ter vseh ostalih pripadajočih poročil. Pred izdelavo poročil pregledamo inventurno stanje, ter pripravimo zaključno poročilo.